Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Spółka Wigropol Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Tytuł projektu: Utrzymanie Płynności Finansowej w Spółce Wigropol w ramach działania 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Sprzedaż i transport paliw płynnych

Firma SOB – POL P.W. zajmuje się dostawami najwyższej jakości oleju napędowego (ON) na potrzeby własne oraz różnych firm (transportowych, usługowych, węglowych). Działa na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC/12483/4875/W/OKA/2013/KT.

 

Dostawy realizujemy z baz paliwowych PKN Orlen, Lotos, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych oraz Tanquid Radzionków transportem własnym(autocysterna 17 m3 + przyczepa 17 m3)

 

Firma SOB – POL P.W. gwarantuje dostawy do których załączany jest dokument z bazy pobrania paliwa tj. dowód wydania oraz certyfikat jakości. Warunki płatności uzgadniamy indywidualnie.

cysterna 3